PLATFORMĂ PROGRAM PREŞEDINTE

Tudor Afanasov

CANDIDAT PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL C.R.L.R.

Program de acţiuni:

 • Depunerea de eforturi pentru îmbunătățirea imaginii C.R.L.R., atragerea de noi membri, înființarea de noi reprezentanțe ale Comunității, consolidarea organizațiilor existente;
 • Transformarea C.R.L.R. într-o organizație transparentă unde accesul la informație să nu fie îngrădit, iar cheltuielile să fie afișate conform legii în vigoare;
 • Transformarea C.R.L.R. într-o organizație care va avea tot timpul ușile deschise, care va încuraja conaționalii să se adreseze Conducerii fără să fie stingheriți, iar baza materială a Comunității să fie disponibilă tuturor membrilor;
 • Modificarea Statutului C.R.L.R. în așa măsură încât Comunitatea să nu mai fie o organizație a unui grup de interese, ci un organism care luptă pentru drepturile celor pe care îi reprezintă și îi susține;
 • Transformarea sediilor C.R.L.R. în locații prielnice pentru toate tipurile de clase și menținerea acestora deschise pe parcursul întregii zile;
 • Toți Președinții de Sucursale să facă parte din Consiliul Director, iar proiectele să fie aprobate prin consens, eliminând orice discriminare;
 • Toate reprezentanțele C.R.L.R. vor avea personalitate juridică proprie pentru a le fi mai ușor în desfășurarea activităților și în accesare de fonduri
 • Remunerarea Președinților C.R.L.R. cu salariul minim pe economie (momentan 1250 Ron conform legii), a Președinților ATRLR cu jumătate de normă (în jur de 600 Ron). Dacă vrem calitate, trebuie să susținem material liderii de organizație;
 • Remunerarea unui Administrator care să se îngrijească de sediile C.R.L.R.;
 • Stabilirea unui buget fix pentru fiecare Reprezentanță;
 • Identificarea de soluții pentru sprijinirea materială a fiecărui cuplu proaspăt căsătorit, precum și părinților pentru fiecare bebeluș nou născut, prin acordarea unor ajutoare în bani la căsătorie și nașterea copilului (aproximativ între 500 și 1000 Ron), sau prin alte modalități specifice;
 • Acordarea unei importanţe deosebite educaţiei copiilor şi tinerilor prin alocarea unor sume de bani suplimentare pentru burse de studiu.
 • Revista Zorile și Kitej Grad vor avea buget separat și vor avea statut independent, pentru a preveni orice intervenție în cadrul activității acestor redacții. Revistele trebuie să revină la ceea ce au fost, platforme de dezbatere deschisă și necenzurată;
 • Înființarea unui Departament dedicat Educației, Studiului Etnofolcloric și Istoric care să aibă buget propriu și să se ocupe de principale probleme din educație și cu studiul istoriei noastre;
 • Înființarea unui Departament dedicat sportului, în principal axat pe kaiac-canoe, care să se ocupe de promovarea sportului printre tineri și ridicarea kaiac-canoe la rang de sport identitar, prin acțiuni specifice precum înființarea de baze sportive, acordarea de burse pentru sportivi etc.;
 • Înființarea unui Departament de Relații Economice care să se ocupe de atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea agroturistică a satelor noastre, promovarea produselor lipovenești atât în România, Rusia cât și în alte State, susținerea și promovarea oamenilor de afaceri din sânul Comunităților noastre;
 • Stimularea conaționalilor pentru dezvoltarea propriilor afaceri în diverse domenii, precum: agroturism, alimentație, agricultură, apicultură, pescărit, etc.
 • Implicarea conaționalilor plecați în afara țării în relații economice ale țării de reședință cu România și Rusia;
 • Asumarea rolului de promotori în dezvoltarea relației Româno-Ruse;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor cu organismele interne şi internaţionale prin programe interculturale de promovare a valorilor şi tradiţiilor etnicilor ruşi lipoveni;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor dintre biserică şi C.R.L.R. printr-un schimb de idei continuu, precum şi prin susținerea formării unei echipe de teologi care să ajute la cunoaşterea și promovarea credinţei ruşilor staroveri. Numirea unui reprezentant permanent din partea Bisericii în Consiliul Director;
 • Alocarea de buget Mitropoliei de Rit Vechi pentru organizarea de evenimente cu caracter religios, organizare de școli de vară, susținerea educației și specializării clerului, editarea de cărți, reviste, calendare și alte materiale necesare bunei desfășurări a activității acesteia, dar și suport financiar în vederea renovării unor obiective;
 • Depunerea de eforturi și susținere pentru Construirea sediului Mitropoliei în București, a Catedralei Mitropolitane și s spațiilor necesare activității curente a Mitropoliei noastre;
 • Îmbunătăţirea activităţii de aplicare pentru proiecte nerambursabile, interetnice şi interculturale, la Guverul Romaniei precum şi în cadrul altor instituţii şi organisme interne şi internaţionale, inclusiv de la fonduri din federație Rusă precum: Ruskyi Mir, Rossotrudnicestvo, Fond Garcyacova, Zolotoy Vityaz, Rossmolodyoj, etc;
 • Înfiinţarea unor departamente în teritoriu pentru acordarea de consultanţă juridică gratuită etnicilor ruşi lipoveni;
 • Înființarea de dispensare în cadrul comunităților, acolo unde acestea nu există în localitate;
 • Susținerea și promovarea oamenilor de afaceri ruși lipoveni în România, Rusia, CSI, Europa, etc., prin acordare de consultanță, sprijin în identificarea de proiecte și parteneri etc.
 • Oferirea de consultanță etnicilor ruşi lipoveni, pentru accesarea de fonduri europene și ajutoare de Stat;
 • Susținerea Profesorilor de Limbă Rusă pentru activitatea desfășurată, prin acordarea de stimulente financiare sau alte modalități specifice;
 • Susținerea profesorilor universitari conaționali pentru specializare în Federația Rusă și atragerea lor în dezvoltarea educațională a organizației noastre;
 • Elaborarea unei noi tematici pentru predarea limbii ruse și a religiei starovere, care să fie conforme cu cerințele de astăzi;
 • Încurajarea dezvoltării educaționale și profesionale a tinerilor noștri prin facilitarea accesului la studii și specializări, atât în țară cât și în străinătate;
 • Depunerea e eforturi pentru identificarea de locuri de muncă pentru conaționali în cadrul companiilor din România, Rusia, CSI, Europa, având în vedere că, în cadrul Asociației Camera de Cooperare Economică și Culturală Româno Rusă pe care o reprezint, avem companii membre din toate zonele enumerate mai sus;
 • Finalizarea actualelor sedii aflate în stadiu de construcție, construirea de noi sedii acolo unde nu există;
 • Organizarea de licitații transparente pentru toate lucrările C.R.L.R.;
 • Organizarea de Festivaluri ale Cântecului popular starover, unde noua generație va învăța folclorul nostru de la cei vârstnici pentru a continua tradiția noastră folclorică:
 • Organizarea de tabere de limbă rusă;
 • Organizarea de tabere cu caracter religios în colaborare cu Mitropolia, unde tinerii vor punea să învețe limba slavonă, tipic bisericesc, muzică bisericească, pictură etc.;
 • Depunerea de eforturi pentru reînființarea Clasei de Teologie Pastorală de Rit Vechi;
 • Organizarea de tabere culturale, unde tinerii vor învăța să cânte la instrumente muzicale precum Harmoșka, dansuri specifice etc.;
 • Susținerea emisiunilor TV și Radio dedicate rușilor lipoveni prin stimulente financiare alocate redactorilor care trebuie să fie ruși lipoveni, achiziționare de echipamente profesionale de captare audio și video;
 • Alocarea de buget pentru culegere de folclor din sânul fiecărei localități și formarea unui muzeu etnografic;
 • Înființarea unui ansamblu național al C.R.L.R. care să fie reprezentativ și să prezinte tradiția folclorică a satelor noastre în țară și străinătate;
 • Și nu în ultimul rând, transformarea C.R.L.R. într-o organizație unde fiecare este primit cu bucurie

Toate cele prezentate mai sus sunt posibile datorită bugetului extrem de generos acordat de Statul Român, dar și prin experiența proprie în atragere de sponsorizări, fonduri, donații. De asemenea, companiile promovate și susținute vor putea face sponsorizări pentru îndeplinirea obiectivelor C.R.L.R.

CREZI CĂ INTENȚILE MELE SUNT BUNE ?

Susține-mă / поддержи