PLATFORMĂ PROGRAM Deputat

Tudor Afanasov

CANDIDAT PENTRU DEMNITATEA DE DEPUTAT AL C.R.L.R. ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Program de acţiuni:

A) Activitate parlamentară
 • Crearea unei forțe politice naționale care să ajute etnicii ruși lipoveni;
 • Orientarea activităţii de legiferare asupra proiectelor de lege cu impact pozitiv asupra populaţiei etnicilor ruşi-lipoveni. În acest sens voi deschide puncte de lucru în localităţile unde trăiesc ruşi lipoveni, unde voi avea program de audienţe împreună cu o echipă de consilieri şi jurişti, pentru a rezolva nevoile etnicilor noştri;
 • Voi milita pentru susţinerea amendamentelor introduse la Legea Bugetului de Stat ce vizează alocarea de fonduri destinate minorităţilor naţionale în general şi etnicilor ruşi lipoveni în special;
 • Cooptarea de personalităţi din rândul etnicilor ruşi lipoveni, din diverse domenii de activitate (sport, învăţământ, cultură, afaceri, etc.) pentru promovarea unor proiecte de legi cu impact pozitiv în rândul etnicilor ruşi lipoveni. Folosirea acestor vectori de imagine pentru a promova tineri de-ai noștri în mediul politic, administrativ și diplomatic;
 • Îmbunătăţirea activităţii parlamentare ce cuprinde întrebări şi interpelări adresate Guvernului în cazul hotărârilor ce afectează negativ etnicii ruşi lipoveni, prin consultarea Consiliului Director, a preşedinţilor de filiale, precum şi a populaţiei localităţilor afectate de aceste măsuri;
 • Transparenţă decizională în cazul proiectelor de lege cu impact major asupra rușilor lipoveni şi a moţiunilor de cenzură ce vizează înlăturarea unui guvern, precum şi consultarea prealabilă a Consiliului Director şi a preşedinţilor de comunităţi locale în ceea ce priveşte oportunitatea votării sau abţinerii în cazul unor astfel de proiecte;
 • Susținerea și consilierea tinerilor ruși lipoveni pentru accederea în cadrul diverselor instituții ale Statului Român, precum Guvern, Parlament, Ministere, Prefecturi etc.;
 • Susținerea etnicilor cu adevărat reprezentativi ca și candidați la Consiliile Județene, Primării, Consilii Locale, etc.;
 • Înființarea unui Birou de Coordonare Politică pentru susținerea și consilierea etnicilor care doresc să își depună candidatura în cadrul alegerilor locale, județene și parlamentare.
B) Activitate extraparlamentară
 • Continuarea programului de construire, reparare şi achiziţii de imobile cu destinaţie de sedii pentru comunităţile de ruşi lipoveni;
 • Repartizarea de fonduri pentru fiecare filială a CRLR, la început de an, după aprobarea Legii bugetului de stat. Criteriile de alocare a sumelor de bani vor fi stabilite de Consiliul Director împreună cu preşedinţii comunităţilor locale;
 • Remunerarea preşedinţilor de comunităţi locale cu cel puţin salariul minim pe economie, a Președinților ATRLR, sprijinirea și susținerea financiară a profesorilor de limbă rusă din mediul gimnazial, liceal, academic, a reporterilor TV și Radio și a tuturor celor care depun eforturi pentru promovarea și susținerea CRLR;
 • Construirea unor pensiuni turistice tradiţionale, după modelul altor minorităţi naţionale (de exemplu, minoritatea germană are astfel de pensiuni), în localitățile noastre, care vor produce venituri pentru promovarea tradiţiilor, limbii şi culturii ruşilor-lipoveni şi a intereselor CRLR. Susținerea și consilierea etnicilor care doresc să construiască astfel de pensiuni, inclusiv în relațiile cu autoritățile locale și guvernamentale;
 • Construirea unor cămine în cadrul sediilor din centrele universitare unde învaţă tinerii studenţi ruşi-lipoveni, unde aceştia să plătească sub preţul tarifelor de la căminele studenţeşti;
 • Înfiinţarea unei societăţi comerciale de către CRLR, care să desfășoare activități în domeniile principale de activitate ale etnicilor ruşi lipoveni (precum pescuit, agricultură, agroturism în zonele Deltei Dunării şi cele montane unde există comunităţi de ruşi lipoveni), al cărei profit va fi folosit exclusiv, conform legii, pentru promovarea intereselor CRLR şi ale etnicilor ruşi lipoveni. Astfel, vom reduce din dependenţa faţă de fondurile primite din partea Guvernului României, care reprezintă 99 % din sumele cheltuite anual de CRLR. Având în vedere criza economică mondială, pe viitor există riscul ca sumele primite de CRLR de la Guvern să fie mult diminuate, şi astfel trebuie sa limităm această dependenţă faţă de banii primiţi de la bugetul de stat;
 • Construirea unor centre culturale în care să fie promovată învăţarea limbii ruse de către copiii ruşi lipoveni, acolo unde nu există clase cu predare a limbii materne, cu profesori plătiţi din fondurile CRLR sau din sponsorizări;
 • Înfiinţarea unor birouri teritoriale pentru consultanţă juridică gratuită acordată etnicilor ruşi lipoveni;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor cu organismele interne şi internaţionale prin programe interculturale de promovare a valorilor şi tradiţiilor etnicilor ruşi lipoveni;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor dintre biserică şi CRLR printr-un schimb de idei continuu, precum şi prin susținerea formării unei echipe de teologi care să ajute la promovarea şi cunoaşterea credinţei ruşilor staroveri;
 • Îmbunătăţirea activităţii de aplicare de proiecte nerambursabile, interetnice şi interculturale, la Guverul Romaniei precum şi în cadrul altor instituţii şi organisme interne şi internaţionale;
 • Formarea unei echipe de specialişti pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile pe diferite domenii de activitate de interes pentru etnicii ruşi lipoveni, cum ar fi: piscicultură, agricultură, agroturism, educaţie, formare profesională. În aceste proiecte vor putea fi implicaţi președinții de comunităţi locale şi etnici ruşi-lipoveni care vor fi plătiţi pentru activitatea prestată. Până în prezent, din păcate, nu s-au accesat astfel de fonduri, neexistând interes pentru acest domeniu;
 • Continuarea colaborării cu Federația Rusă, încheierea de parteneriate cu țara de unde au plecat bunicii noștri în domeniul cultural, economic, politic, diplomatic;
 • Invitarea înaltelor oficialități din România și Rusia la evenimentele CRLR;
 • Înființarea unui partid care să militeze pentru drepturile conaționalilor noștri;
 • Implicarea activă pentru rezolvarea dificultăților concrete cu care se confruntă etnicii noștri, în special, dar nu numai, în problema agriculturii și a pescuitului, unde voi căuta să găsesc soluții reale cu autoritățile competente;

CREZI CĂ INTENȚILE MELE SUNT BUNE ?

Susține-mă / поддержи