Tudor Afanasov CV

Tudor Afanasov

CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE:

 • Nume: AFANASOV TUDOR
 • Data naşterii: 22.10.1987
 • Adresa: sat Lipoveni, com. Mitocu Dragomirnei, jud. Suceava
 • E-mail: tudor@afanasov.ro
 • Cetățenia: Română
 • Stare civilă: Căsătorit

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

 • Ianuarie 2014 - Prezent
  Președinte Director General al Asociației Camera de Cooperare Economică și Culturală Româno-Rusă
  Activitatea desfășurată: coordonarea activității Asociației, reprezentarea acesteia în fața instituțiilor statului, a diverșilor parteneri, organizare de evenimente culturale în România și Rusia, identificarea posibililor parteneri,menținerea legăturii cu instituțiile partenere din Federația Rusă și România, organizare de seminarii economice pe temele cerute de membri, identificare de noi oportunități de afaceri din Federația Rusă și România, identificare de investiții și investitori, menținerea legăturii cu diverși parteneri și instituții partenere, etc.

 • Februarie 2013 – septembrie 2013:
  Vicepreședinte Camera de Comerț Bilaterală Româno – Rusă
  Activitatea desfășurată: organizare de seminarii economice pe temele cerute de membri, identificare de noi oportunități de afaceri din Federația Rusă și România, identificarea posibililor parteneri de afaceri români și ruși, organizare de misiuni economice, promovarea CCBRR pe plan intern și internațional, identificare de investiții și investitori, menținerea legăturii cu diverși parteneri și instituții partenere, etc.

 • Noiembrie 2012 – septembrie 2013:
  Director General Asociația Culturală de Prietenie între România și Rusia
  Activitatea desfășurată: coordonarea activității Asociației, reprezentarea acesteia în fața instituțiilor statului, a diverșilor parteneri, organizare de evenimente culturale în România și Rusia, identificarea posibililor parteneri,menținerea legăturii cu instituțiile partenere din Federația Rusă și România, etc.

 • Decembrie 2011 – prezent:
  Traducător autorizat Ministerul Justiției, autorizație cu nr. 33066
  Activitate desfăşurată: traducător și interpret pentru limbile Rusă/Spaniolă autorizat să efectuez traduceri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, birourile notarilor publici, avocați și executori judecătorești.

 • Iunie 2010 - prezent:
  Director executiv (voluntar) al Editurii Mitropoliei Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din Romania „Belaya Krinița”
  Editură înființată pe lângă Mitropolia Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România ( de pe str. Zidari nr. 10, Brăila) cu scopul de a edita cărți cu tematică religioasă, culturală și istorică cu și despre rușii lipoveni.
  Activitate desfăşurată: organizare şi coordonare activitate editorială; traduceri și organizare activități culturale cu și despre rușii lipoveni; promovarea imaginii Mitropoliei Ortodoxe Ruse de Rit Vechi din România;

 • Februarie 2009 – septembrie 2011:
  Freelancer - Colaborator
  Studioul Regional de Radio Iaşi este o unitate fără personalitate juridică care face parte din reţeaua studiourilor regionale ale Societăţii Române de Radiodifuziune. Societatea Română de Radiodifuziune este un serviciu public care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 41/1994. Studioul Regional de Radio Iaşi are un număr de 73 salariaţi care asigură realizarea activităţilor specifice unui post public de radio.
  Activităţi desfăşurate: realizarea emisiunii Credincioși de Rit Vechi, ruși-lipoveni, secvență dedicată comunității rușilor lipoveni din România în limba rusă. Emisiunea este difuzată săptămânal pe frecvențele Radio România Iași. În obiectul de activitate intră culegerea și prelucrarea de materiale constând în interviuri, reportaje, etc. din localitățile unde locuiesc ruși lipoveni.

 • Septembrie 2008 – iunie 2012:
  Președintele Asociației Tinerilor Ruși Lipoveni, filiala Lipoveni
  Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni este o organizație a Comunității Rușilor Lipoveni din România care are ca scop reunirea tinerilor lipoveni pentru ai educat și forma în spiritul starover.
  Activităţi desfăşurate: menținerea legăturii cu celelalte organizații similare, organizarea de evenimente culturale dedicate tinerilor ruși-lipoveni, implementarea de proiecte care au ca scop promovarea și conservarea identității etnice a comunității rușilor lipoveni.

 • Septembrie 2010 – iunie 2011:
  Profesor religie staroveră – suplinitor Școala cu clasele I – VIII.
  Activități desfășurate : predare religie staroveră elevilor ruși lipoveni din clasele I – VIII în limba rusă. Realizarea de materiale cu caracter religios și prezentarea acestora la orele de curs.

 • Noiembrie 2008 – Iunie 2011:
  Traducător – Colaborator Asociația Oamenilor de Afaceri Iași 2003.
  Asociația Oamenilor de Afaceri Iasi 2003 (AOAI) este o organizație non-guvernamentală și non-profit, ale cărei resurse sunt destinate în totalitate prestării de activități și servicii în folosul agenților economici din județul Iași. Asociația are ca obiective generale promovarea inovării și dezvoltarea comunitatii locale de afaceri, consolidarea sistemului economiei de piață, promovarea și apărarea intereselor legitime ale oamenilor de afaceri. Domeniile de interes major sunt: cooperarea internațională în domeniul afacerilor, proiectele cu finanțare europeană, dezvoltarea de produse și servicii, tehnologia informației, exportul și dezvoltarea comunitara.
  Activități desfășurate: traducere de material din rusă în română, română – rusă, servicii de interpretariat simultan din rusă - română, română - rusă în cadrul conferințelor de cooperare cu Ucraina și Rusia.

 • Ianuarie 2005 – Ianuarie 2012:
  Colaborator/traducător Mitropolia Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România.
  Mitropolia Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România, cu sediul pe str. Zidari, nr. 5, Brăila este central mondial al tuturor creștinilor ortodocși ruși de rit vechi de pretutindeni.
  Activități desfășurate: în cadrul Mitropoliei am desfășurat activitate de citeț și am efectuat traduceri din rusă în română, română – rusă, slavonă – română, română – slavonă. Am tradus materiale cu caracter religios, editat broșuri, abecedare, cărți de rugăciune, publicat articole în buletinul informative al Mitropoliei.

EDUCAŢIE şi FORMARE

 • 2013-2014
  Politică externă și diplomație 6 luni – curs de formare profesională
  Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român
  Cursul are ca scop perfecţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor asociate domeniului diplomaţiei. Este organizat în trei module : Relaţii Internaţionale, Afaceri Europene şi Tehnici Diplomatice. Prelegerile abordează teme precum istoria diplomaţiei, teoria Relaţiilor Internaţionale, Drept Internaţional, Instituţii Financiare Internaţionale, geopolitică, drept european, gestionarea crizelor, negociere diplomatică etc.

 • 2011 - 2013
  Studii aprofundate 2 ani – tip „Master”
  Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, master Studii de cultură rusă și limbă rusă în afaceri.
  Diplomă obținută : Diplomă de Dizertație.

 • 2008 - 2011
  Studii universitare 3 ani
  Universitatea Al.Ioan Cuza Iaşi, Facultatea de Litere, specializare rusă – spaniolă. Diplomă obținută: Diplomă de Licență.

 • 2003 - 2008
  Studii Liceale 5 ani
  Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Vasile cel Mare, Iași. Specializare: Teologie pastoral rit vechi. Diplomă/-e obținută/-e: Dilplomă de Bacalaureat/ Atestat Teologie pastoral rit vechi.

APTITUDINI şi COMPETENŢE PERSONALE

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
 AscultareCitireParticipare la conversațieDiscurs oralExprimare scrisă
SlavonăF. bineF. bineF. bineF. bineF. bine
SpaniolăBineBineBineBineBine
EnglezăMediuMediuMediuMediuMediu
FrancezăÎncepătorÎncepătorÎncepătorÎncepătorÎncepător
RusăF. bineF. bineF. bineF. bineF. bine

 • Permis de conducere: categoria B din anul 2007.

 • Competenţe şi abilităţi sociale: Fire optimistă, dinamică și flexibilă, mă consider a fi caracterizat de un spirit întreprinzător și metodic. Socializez cu ușurință în diferite medii și sunt în permanență deschis spre noi orizonturi culturale.

 • Competenţe şi aptitudini organizatorice: Mă implic în activitățile desfășurate cu seriozitate și mă pot declara o persoană autodidactă și responsabilă, înzestrat cu abilități de comunicare și leadership. Mă pot adapta fără mari dificultăți la situații diversificate, neprevăzute sau dificile.

 • Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Microsoft Windows 7 / Vista / XP (MS Office – Word, Excel, Power Point, Publisher -, Windows Movie Maker, Nero Media Maker etc.) navigare Internet (Mozilla FireFox, MS Internet Explorer, Yahoo, Google), Cool Edit Pro, Sound Forge.

 • Competenţe şi aptitudini tehnice: Experiență în comerț exterior. Experiență în identificarea oportunităților de afaceri și a investitorilor. Experiență în organizarea de evenimente economice și culturale. Experiență în traduceri și interpretariat. Experiență pedagogică. Cunoștințe în domeniul realizării emisiunilor radio, inclusiv în ceea ce privește partea tehnică, dobândite în cadrul colaborării cu Spick and Span și Radio Iași. Experiență editorială dobândită în urma colaborării cu Mitropolia Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România și cu periodicul bilingv Zorile, al Comunității Rușilor Lipoveni din România.

 • Certificate și recunoașteri: Certificat de Absolvire al programului de inițiere/ perfecționare / specializare cu durata de 60 de ore, pentru ocupația ( competențe comune ) Competențe sociale și civice, proiect destinat experților media, organizat de Asociația pentru Protecția Femeilor din România. Certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de șanse și de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și eliberat în data de 11. 09. 2011.

CREZI CĂ INTENȚILE MELE SUNT BUNE ?

Susține-mă / поддержи