TUDOR AFANASOV ALĂTURI DE VICEPREȘEDINTELE SENATULUI FLORIN CONSTANTINESCU LA LANSAREA CCECRR

Miercuri, 26 februarie 2014, Florin Constantinescu, Vicepreşedinte al Senatului României, a participat la evenimentul de lansare al Asociaţiei Camerei de Cooperare Economică şi Culturală Româno-Rusă.
În cuvântul rostit cu acest prilej, senatorul Florin Constantinescu a arătat că în anul 2013 relaţiile dintre România şi Federaţia Rusă s-au intensificat pe zona contactelor politice şi diplomatice.
Ţinând cont de interesul mutual privind dezvoltarea cooperării economice, senatorul Florin Constantinescu a salutat posibilitatea ca, în luna aprilie a acestui an să se desfăşoare cea de-a XII-a sesiune a Comisiei Interguvernamentale româno-ruse de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică. „Relaţiile dintre România şi Federaţia Rusă se pot intensifica nu doar la nivel diplomatic sau cultural, ci şi în domeniul economic. Comisia, care reprezintă organismul ce guvernează schimburile comerciale, economice, dintre cele două ţări, are menirea de a simplifica cooperarea directă între companiile private şi de a identifica soluţiile în vederea îmbunătăţirii relaţiilor economice”, a afirmat Florin Constantinescu.
Subliniind disponibilitatea pentru dialog şi colaborare a celor două ţări, în încheierea mesajului, Vicepreşedintele Senatului şi-a exprimat susţinerea faţă de demersurile viitoare ale Asociaţiei Camerei de Cooperare Economică şi Culturală Româno-Rusă, în sensul facilitării contactelor bilaterale.
La evenimentul desfăşurat la Senat au participat parlamentari, reprezentanţi ai Ambasadei Federaţiei Ruse în România, preşedinţi ai Camerelor de Comerţ şi preşedinţi ai organizaţiilor patronale, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi mediului cultural.