TUDOR AFANASOV PROMOVEAZĂ MEDIUL DE AFACERI ÎN URAL

Asociația Camera de Cooperare Economică și Culturală Româno-Rusă deschide noi granițe ale cooperării româno-ruse. Obiectivele stabilite de CAMERA DE COOPERARE ECONOMICĂ ȘI CULTURALĂ ROMÂNO-RUSĂ constau în promovarea dialogului cultural și economic dintre cele două țări. CCECRR este axată pe stabilirea și menținerea bunelor relații și a cooperării cu autoritățile și organismele publice din cele două țări, în scopul de a promova întâlniri între oamenii de afaceri și oamenii de cultură, precum și între cetățenii de rând. Pentru a face acest lucru, CCECRR este în căutare de parteneri importanți care ar putea să o ajute să-și îndeplinească misiunea.
În data de 26 februarie 2015, CCECRR și Forumul pentru Inovare din Ural au semnat un acord de cooperare.
1.OBIECTUL ACORDULUI
1.1. Părțile au convenit să acționeze împreună pentru rezolvarea problemelor întreprinderilor și organizațiilor din România și Federația Rusă, precum și din alte țări, cu ajutorul inovării.
1.2. Activitățile prioritare vor fi:
- Eficiența energetică și sursele alternative de energie;
- Ecologia mediului înconjurător și a sănătății umane;
- Reciclarea deșeurilor producției și utilizarea acestora în resurse energetice și alte mărfuri;
- Promovarea de tehnologii inovatoare, produse și servicii pe noile piețe;
- Cooperarea în domeniul cultural;
1.3. Pentru realizarea și punerea în aplicare a obiectivelor prioritare, părțile intenționează:
- să desfășoare forumuri de inovare în afaceri și conferințe;
- să înființeze birouri de proiectare pentru implementarea proiectelor inovatoare;
- să faciliteze încheierea de contracte între agenții economici din Rusia și România;
1.4. Să contribuie la aprofundarea cooperării economice externe între agenții economici din România și Federația Rusă, precum și din alte țări.
1.5. Să ofere servicii de consiliere la cererea unei terțe părți.
1.6. Să participe la proiecte financiare comune și la alte tipuri de activități comune, care nu contravin normelor de drept internațional, documentelor statuare ale Părților și legislațiilor din România și Federația Rusă.
1.7. Să coopereze pe deplin și să-și furnizeze reciproc cele mai optime condiții pentru organizarea și participarea la expozițiile specializate, târgurile și forumurile de pe teritoriile României și Federației Ruse, organizate de către părți.
2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
2.1. Să alcătuiască un portofoliu al comenzilor actuale pentru rezolvarea problemelor.
2.2. Să efectueze căutări de idei de afaceri și tehnologii de înaltă performanță pentru rezolvarea problemelor întreprinderilor și municipalităților.
2.3. Să atragă resurse investiționale pentru implementarea proiectelor inovatoare.
2.4. Să participe la pregătirea și desfășurarea activităților de afaceri comune
2.5. Să ofere ajutor clienților în realizarea proiectelor.
În perioada imediat următoare, CCECRR și Comitetul pentru Relații Internaționale al Federației Ruse vor prezenta oficial un proiect comun cu 20 de propuneri pentru un parteneriat de perspectivă între România și Rusia.